Ανακοινοποίηση Τοποθετήσεις – Επανατοποθετήσεις – Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών (14 Σεπτεμβρίου 2016).