Τοποθετήσεις – Επανατοποθετήσεις – Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών (Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016).