ΣΧΕΤ.: Υπ. αρ. 54280/ΓΔ4/31-3-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υποδομών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης»

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και του αναγραφόμενου σχετικού το ΚΕΠΛΗΝΕΤ της ΔΔΕ Καστοριάς, προγραμματίζει συνάντηση εργασίας – ενημέρωσης για τον τρόπο υποβολής της σχετικής ηλεκτρονική αίτησης (http://edulabs.minedu.gov.gr/) με την οποία θα αποτυπώνονται:

  • η υπάρχουσα ψηφιακή κατάσταση του σχολείου,
  • η δραστηριότητα του σχολείου σε θέματα χρήσης ΤΠΕ και
  • η πρόταση για το σχέδιο ανάπτυξης του σχολείου

Η συνάντηση εργασίας – ενημέρωσης θα γίνει στο 4ο Γυμνάσιο Καστοριάς, την Τρίτη 5 Απριλίου 2016 και ώρες ως εξής:

  • για τις Σχολικές Μονάδες Β/θμιας Εκπ/σης: 11:00-12:00
  • για τις Σχολικές Μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης: 12:15-13:15

Παρακαλούνται οι κ.κ.Δ/ντες-ντριες των σχολικών μονάδων να μεριμνήσουν, ώστε να παρευρεθεί, τουλάχιστον, ένας εκπαιδευτικός του σχολείου τους