Ανάκληση πρόσληψης 47 προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Ανάκληση πρόσληψης 2 προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Ανάκληση πρόσληψης 5 προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, στα μουσικά σχολεία για το διδακτικό έτος 2015-2016.