Σας αποστέλλουμε τον τελικό αναμορφωμένο πίνακα (συνημμένο 1) των δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, όπως καταρτίστηκε με την αριθμ. 3η/04-01-2016 πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και μετά την από 04-01-2016 αίτηση παραίτησης του εκπαιδευτικού Τζάτζη Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ11, υποψηφίου για τη θέση Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, η οποία και έγινε δεκτή και ως εκ τούτου ο αναφερόμενος εκπαιδευτικός αποκλείεται από τη διαδικασία και τη συνέχιση της επιλογής στη συγκεκριμένη Διεύθυνση...

Σας αποστέλλουμε τον τελικό αναμορφωμένο πίνακα (συνημμένο 1) αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης των υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, όπως καταρτίστηκε με την αριθμ. 3η/04-01-2016 πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων...

Σας κοινοποιούμε πίνακα (Συνημμένο 1) στον οποίο αναγράφεται ο προγραμματισμός των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Οι προφορικές συνεντεύξεις έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 18-01-2016 στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη, Μακρυγιάννη 5, 2ος όροφος), ενώπιον των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, στην ώρα που αναγράφεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου στο συνημμένο πίνακα.

Σας αποστέλλουμε τον πίνακα (συνημμένο 1) αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης των υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς μας,  όπως καταρτίστηκε με την    αριθμ.2η/21-12-2015 πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα τα κριτήρια επιλογής 1 και 2, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ορίζονται στη με αριθμ.πρωτ. 7200/10-12-2015 προκήρυξή μας.

Το χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων για τον πίνακα δεκτών υποψηφιοτήτων καθώς και για τον πίνακα αντικειμενικών μορίων ορίζεται από την Τετάρτη 23-12-2015 έως και την Τρίτη 29-12-2015.

Συνημμένα
Download this file (22-12-2015_Β_ΘΜΙΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Δ_ΝΤΩΝ ΕΚΠ_ΣΗΣ .doc)Ανακοίνωση[ ]63 kB
Download this file (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΒΘΜΙΑΣ.xls)Πίνακας[ ]60 kB

Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά ανακοινώνουμε τους πίνακες εκλογέων για τη διαδικασία μυστικής ψηφοφορίας για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.