Σας αποστέλλουμε τον πίνακα (συνημμένο 1) των δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητάς μας,  όπως καταρτίστηκε με την    αριθμ.2η/21-12-2015 πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα τις προϋποθέσεις επιλογής, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ορίζονται στη με αριθμ.πρωτ. 7200/10-12-2015 προκήρυξή μας.

Συνημμένα
Download this file (22-12-2015_Β_ΘΜΙΑ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Δ_ΝΤΩΝ ΕΚΠ_ΣΗΣ .doc)Ανακοίνωση[ ]63 kB
Download this file (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1_ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΒΘΜΙΑΣ.doc)Πίνακας[ ]43 kB

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι:

    

Στο χρόνο άσκησης διδακτικών καθηκόντων προσμετρώνται και τα διαστήματα βραχυχρόνιας απουσίας του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα, ως ακολούθως:...

Ηλεκτρονικό μήνυμα Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονιας:

Όσοι  εκπαιδευτικοί  υποβάλλουν  αίτηση  για  την  επιλογή  Διευθυντών Εκπαίδευσης και την στείλουν ταχυδρομικά, παρακαλούνται  να  επιλέξουν  τον  συντομότερο   τρόπο  αποστολής  και  να  ενημερώσουν τηλεφωνικά τη Διεύθυνση (Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια) παραλαβής.

Παρακαλούμε  όπως  ενημερώσετε  τους  εκπαιδευτικούς  αρμοδιότητάς  σας.

 

Νέο υπόδειγμα αίτησης για υποψήφιους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Συνημμένα
Download this file (new_aitisi.doc)Αίτηση[ ]202 kB

Σχετ.: Η αριθ. Πρωτ. 7200/10-2-2015 προκήρυξη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας

Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος και του αναγραφόμενου σχετικού, προωθούμε την προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Παρακαλούμε οι κ.κ. Διευθυντές/ντριες για την ενυπόγραφη ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας ευθύνης τους. Επισημαίνεται ότι η περίοδος υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίζεται από σήμερα, Παρασκευή 11/12/2015 έως και την Τρίτη 15/12/2015.

Συνημμένα:   1. Προκήρυξη 2. Αίτηση