Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας, καλεί τους υποψηφίους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας σε προφορική συνέντευξη, ενώπιον των μελών του, τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016, στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη - Μακρυγιάννη 5 - 2ος όροφος), στην προκαθορισμένη ώρα που αναγράφεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου στον παρακάτω πίνακα.