Σας αποστέλλουμε τον τελικό αναμορφωμένο πίνακα (συνημμένο 1) των δεκτών υποψηφιοτήτων στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, όπως καταρτίστηκε με την αριθμ. 3η/04-01-2016 πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και μετά την από 04-01-2016 αίτηση παραίτησης του εκπαιδευτικού Τζάτζη Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ11, υποψηφίου για τη θέση Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών, η οποία και έγινε δεκτή και ως εκ τούτου ο αναφερόμενος εκπαιδευτικός αποκλείεται από τη διαδικασία και τη συνέχιση της επιλογής στη συγκεκριμένη Διεύθυνση...