Σας κοινοποιούμε πίνακα (Συνημμένο 1) στον οποίο αναγράφεται ο προγραμματισμός των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Οι προφορικές συνεντεύξεις έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 18-01-2016 στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη, Μακρυγιάννη 5, 2ος όροφος), ενώπιον των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, στην ώρα που αναγράφεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου στο συνημμένο πίνακα.