Σε συνέχεια του υπ΄αρ. πρωτ. 34/10-01-2017 εγγράφου της υπηρεσίας μας και για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων ΠΕ και ΔΕ που υλοποιούν την Πράξη   «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2016-2017», με κωδικό ΟΠΣ 5001975 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 σας αποστέλλουμε σε ηλεκτρονική μορφή την αφίσα της ανωτέρω Πράξης προκειμένου να είναι δυνατή  η εκτύπωση της, σε μέγεθος μεγαλύτερο ή ίσο του Α3, και επακόλουθη ανάρτησής της σε εμφανή σημεία των σχολικών μονάδων.

Η αφίσα της Πράξης είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας

Συνημμένα
Download this file (YP_posters_dr03_1975.jpg)YP_posters_dr03_1975.jpg[ ]695 kB