Σε συνέχεια της προαναφερόμενης σχετικής εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας και κατόπιν σχετικών ερωτημάτων των αρμόδιων Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Δεδομένου ότι εκδόθηκαν οι σχετικές προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων προϊστάμενων Διευθύνσεων και έχει ήδη παρέλθει και η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, η διαδικασία τη δεδομένη χρονική στιγμή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7δ του αρ. 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, οι οποίες ορίζουν τα εξής:

Συνημμένα
Download this file (ΩΦΝΣ465ΧΘΨ-ΑΡΛ.pdf)ΩΦΝΣ465ΧΘΨ-ΑΡΛ.pdf[ ]198 kB