Σε συνέχεια του αντικειμένου του θέματος, σάς γνωρίζουμε ότι οι Σχολικές Μονάδες της περιοχής ευθύνης μας, κατά περίπτωση, θα παραμείνουν κλειστές στις 8 και 9 Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς και του Δημάρχου Καστοριάς.