Συνημμένο αρχείο με την υπ' αριθμ.  40/2015 απόφαση της Επιτροπής του αρ. 28 παρ 4. του Ν 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) για την κατ’ εξαίρεση διενέργεια των αναφερόμενων σε αυτή υπηρεσιακών μεταβολών και των προπαρασκευαστικών πράξεών τους κατά το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης.

Συνημμένο αρχείο με την υπ' αριθμ.  40/2015 απόφαση της Επιτροπής του αρ. 28 παρ 4. του Ν 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α) για την κατ’ εξαίρεση διενέργεια των αναφερόμενων σε αυτή υπηρεσιακών μεταβολών και των προπαρασκευαστικών πράξεών τους κατά το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης.

...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 08.11.2019

Κάθε σχολείο με αντιπροσωπευτικό τμήμα  θα κάνει κατάθεση στεφάνου, αυτόνομα, στο  πλησιέστερο σ’ αυτό μνημείο ηρώων.

ΔΕΥΤΕΡΑ, 11.11.2019

Οι Σημαιοφόροι με τους παραστάτες από όλα τα Σχολεία της πόλης (Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), καθώς και αντιπροσωπεία (32 ατόμων) οδηγών και προσκόπων, οι οποίοι θα πλαισιώσουν την πομπή κατά τη λιτάνευση της Εικόνας του Πολιούχου Αγίου Μηνά, θα παραταχθούν στην οδό Αγίου Μηνά (μπροστά από τον ομώνυμο Ναό με κατεύθυνση προς τον ναό της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς), όπου θα γίνει η επίσημη δοξολογία.

...

Σύμφωνα με το A.Π.6851/08-10-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική
Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για τις ακόλουθες προκηρύξεις με στοιχεία:

Συνημμένα
Download this file (Ψ46Ε465ΧΘΨ-ΝΥΧ.pdf)Ψ46Ε465ΧΘΨ-ΝΥΧ.pdf[ ]146 kB

Σύμφωνα με το Α.Π.6834/08-10-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη με στοιχεία:
ETF/ REC/18/03-Junior Specialists in Human Capital Development (CA FGIV) Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Job_vacancies

Συνημμένα
Download this file (Ψ527465ΧΘΨ-ΖΞΔ.pdf)Ψ527465ΧΘΨ-ΖΞΔ.pdf[ ]130 kB

Σύμφωνα με το A.Π.6851/08-10-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική
Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για τις ακόλουθες προκηρύξεις με στοιχεία:

Συνημμένα
Download this file (Ψ46Ε465ΧΘΨ-ΝΥΧ.pdf)Ψ46Ε465ΧΘΨ-ΝΥΧ.pdf[ ]146 kB